Utflykt Onsdagen den 15 Juli 2009

Som vanligt mot "hemligt" mål igen...... som gict till Juniskär denna gång.

Foto: Anette Edlund