Här under följer 3 minuters Pilsnerkorvätningstävling, No Comments

Ett visst blodvite förekom......SHRA:s nye medlem rispade sig

Hasse försvarade titeln, han åt 28 st.

Ballsta och SHRA delade 2:a platsen