Korandet av 2010 års

Pilsnerkorvkung

Frylle ser hungrig ut, han får snart fullt upp....

Foto: J Wahlsten

Foto: L Engberg

Foto: D Engberg